Premies, Korting & Offerte

1. Premie- en dekkingsoverzicht

  • In het Premie-en dekkingsoverzicht vindt u alle premies van het Goudse Expat Pakket
  • De premie voor het onderdeel medische kosten is mede gebaseerd op uw woonland (regio). Hoe dit werkt staat uitgelegd op de pagina Dekking.

2. Korting en voordelen

Het Goudse Pakket biedt verschillende kortings- en voordeelmogelijkheden:

1. Korting in verband met de Nederlandse basiszorgverzekering
In bepaalde situaties (bv detachering) blijft de Nederlandse basiszorgverzekering actief tijdens het verblijf in het buitenland. In dat geval biedt de Goudse u kortingsmogelijkheden aan van 10% tot 20% op de premie van het onderdeel ziektekosten. De hoogte is afhankelijk van uw woonland en dekkingsgebied:

  • 20% Europa & Wereld excl. (Canada, China, Hong Kong, Japan, Singapore, VAE en de V.S.)
  • 10% Canada, China, Hong Kong, Japan, Singapore, de VAE en de V.S.

Deze korting kan per verzekerde worden toegepast. Soms blijft namelijk de basisverzekering alleen voor de werkende actief, en niet voor gezinsleden.

2. Korting in verband met een lokale ziektekostenverzekering 
Indien u in uw woonland dekking heeft via een nationaal stelsel of een werkgever, kunt u gebruikmaken van 10% korting op de premie van het onderdeel ziektekosten. Deze korting is ter beoordeling en hangt af van de inhoud van de verzekering die u lokaal heeft. Stuurt u hiervoor graag de beschikbare informatie van uw verzekering toe per email, zodat wij kunnen beoordelen of u voor korting in aanmerking komt. U kunt hier ook tussentijds gebruik van maken als uw verzekering bij de Goudse al actief is.

3. Familie-korting en -voordelen
Met meerdere personen binnen 1 familie verzekerd zijn op 1 polis biedt verschillende voordelen:

  • Een voordelige gezinspremie voor de onderdelen SOS, Reisbagage en Annuleringskosten, Rechtsbijstand, Particuliere Aansprakelijkheid en Gezinsongevallen.
  • Er is slechts 1 algemeen eigen risico (0 of 250 of 500 euro per jaar) van toepassing op alle verzekerden op de polis voor het onderdeel ziektekosten. 
  • Bij een levensbedreigende ziekte of overlijden van 1ste of 2de graad familie in Nederland, biedt de SOS verzekering dekking voor retour Nederland voor alle verzekerden op de polis.

3. Vraag online een offerte aan

U kunt in de online offerte module uw gegevens en de gewenste verzekeringen en dekkingen invoeren. U krijgt dan op basis van de invoer een offerte te zien, en deze offerte kan ook per email worden toegestuurd.

Ik wil een offerte aanvragen

 

4. Offerte voor de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Als één van de weinige Nederlandse verzekeraars biedt de Goudse een Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor werkenden in het buitenland. Dit is een belangrijke verzekering, aangezien in veel landen niets is geregeld met betrekking tot inkomensverlies bij (tijdelijke of definitieve) arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte of ongeval. In Nederland is dit (indien iemand in loondienst werkzaam is) automatisch geregeld. In het buitenland is het sociale vangnet echter meestal minder en heel vaak zelfs helemaal niet geregeld. En bij terugkeer naar Nederland bij arbeidsongeschiktheid heeft u niet alsnog recht op een uitkering (tenzij er sprake was van bv. detachering). Het risico van inkomensverlies als gevolg van ernstige ziekte of een zwaar ongeval is dus op te vangen door de Arbeidsongeschiktheidsverzekering binnen het Goudse Expat Pakket.

De premie voor de Arbeidsongeschiktheidsverzekering is van een aantal factoren afhankelijk, en staat om die reden niet in het premie-overzicht vermeld. U kunt deze alleen verkrijgen op basis van een volledig ingevuld online offerteformulier.

AOV Offerte aanvragen

Vraag nu een vrijblijvende offerte aan voor de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

  • Om een offerte op te kunnen maken, hebben we een aantal gegevens van u nodig. U kunt de vragen op het volgende online formulier beantwoorden, dan ontvangt u op basis hiervan een uitgebreide offerte.
  • U kunt makkelijk een offerte aanvragen door de online offertemodule op onze website Expatverzekering.nl te gebruiken.
  • Na uw aanvraag zult u binnen enkele minuten een offerte per email ontvangen.

AOV offerte aanvragen